INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy

Så här behandlar vi personuppgifter

NBE AB behandling av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen*. Syftet med förordningen är att skydda fysiska och privat personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Med personuppgifter avses enligt förordningen varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk/ privat person.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress 
 • Personnummer 
 • Kundnummer / Leverantörnummer 
 • Uppgifter om familjehändelser / anhöriga 
 • Frisk- och sjukanmälningar
 • Anställningsuppgifter 
 • Organisations namn och nummer

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi är måna om att ta hand om våra kunder/leverantörer och vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och hanterar. Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet såsom IT-infrastruktur, policyer, riktlinjer och byggnader. Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att din information sprids och/eller missbrukas. Behandlingen av din information loggas och kontrolleras kontinuerligt. Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:

 • Begränsning av behörigheter. Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering.
 • Kryptering av mer känslig information sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder.
 • Brandväggar och säkerhetslösningar
 • Policyer och riktlinjer

Vad använder vi informationen till?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund eller avtalspart och teckna ett giltigt avtal. De används även för att kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler.

Rättslig grund: Registrerade kunder/leverantörer – fullgörande av avtal

 

Hur länge lagrar vi informationen?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag. Kundinformation sparas så länge du är kund hos NBE AB och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen. Leverantörsinformation sparas så länge du är registrerad som leverantör till oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

Vilka rättigheter har du?

Som kund / leverantör har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

 • Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
 •  Att bli bortglömd om det inte finns andra rättsliga skäl till att NBE AB behöver spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet.
 •  Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som NBE AB utför av dina personuppgifter.
 •  Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån NBE AB i ett strukturerat format.
 •  Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
 • Att få dina personuppgifter utlämnade på ett IT-medium för överföring till annan personuppgiftsansvarig Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

Kontaktuppgifter till oss

Närke Bygg&Elinstallationer AB org.nr 559123-9461, med adress Vitsippevägen 13, 719 30 Örebro, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Behöver du få kontakt med oss runt dataskydd når du oss på: info@nbeab.se

KONTAKTA OSS

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig inom kort!